چگونه کودکمان را برای تربیت دینی آماده کنیم؟


کودکان به دليل فطرت پاک و روح لطيفشان خيلي بيشتر از بزرگسالان تحت تأثير محيط قرار مي گيرند، به همين دليل حضور در محافل و مجالس معنوي فرصت بسيار خوبي براي بالابردن آمادگي قلبي کودکان براي پايبندي به آموزه هاي ديني است، اما پيش از حضور در اين مجالس بايد به چند نکته توجه داشته باشيم:

۱- ممکن است مراسم مذهبي که براي شما بسيار جذاب است براي فرزند شما خسته کننده و ملال آور باشد، بي توجهي به احساسات کودکان در اين موارد باعث مي شود تصويري منفي از مجالس مذهبي در کودک ايجاد شود که تا پايان عمر با او همراه باشد و براي هميشه نسبت به حضور در جلسات معنوي از خود مقاومت نشان دهد، بنابراين:

ادامه مطلب