نماد اعتماد الکترونیکی

 
صفحه اصلیپوشک بچههاگیز (دختر و پسر)

پوشک هاگیز Huggies

تولید کننده:
پوشک هاگیز Huggies
نتایج 1 تا 20 از کل 32 نتیجه

پوشک نوزاد هاگیز سایز newborn Huggies1

تعداد در بسته : 50 عدد
وزن : 2 تا 5 کیلوگرم

قیمت اولیه برای متغیر: 495,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 495,000 ﷼

پوشک بچه هاگیز سایز Huggies 2

تعداد در بسته : 62 عدد
وزن : 3 تا 6 کیلوگرم

قیمت اولیه برای متغیر: 495,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 495,000 ﷼

پوشک بچه استخری هاگیز سایز Huggies S-M

تعداد در بسته : 12 عدد
وزن : 7 تا 15 کیلوگرم دارای ...

قیمت اولیه برای متغیر: 580,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 580,000 ﷼

پوشک بچه استخری هاگیز سایز Huggies M-L

تعداد در بسته : 11 عدد
وزن : 12 تا 18 کیلوگرم

قیمت اولیه برای متغیر: 580,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 580,000 ﷼

پوشک هاگیز قرمز سایز 3 huggies

50 عددی ۴-۹ کیلو مناسب برای دختران و پسران مشبک بودن ...

قیمت اولیه برای متغیر: 550,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 550,000 ﷼

پوشک هاگیز قرمز سایز 4 huggies

42 عددی 9-14 کیلوگرم مناسب برای دختران و پسران مشبک بودن ...

قیمت اولیه برای متغیر: 530,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 530,000 ﷼

پوشک هاگیز سایز 4+ huggies

40 عددی 9-16کیلوگرم مناسب برای دختران و پسران مشبک بودن ...

قیمت اولیه برای متغیر: 530,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 530,000 ﷼

پوشک هاگیز سایز 5 huggies

34 عددی 1‌2-17 کیلوگرم مناسب برای دختران و پسران مشبک ...

قیمت اولیه برای متغیر: 530,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 530,000 ﷼

پوشک شورتی کودک هاگیز سایز 4 huggies

36 عددی 9 تا 14 کیلوگرم مناسب برای دختران و پسران قدرت ...

قیمت اولیه برای متغیر: 490,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 490,000 ﷼

پوشک شورتی کودک هاگیز سایز 5 huggies

34 عددی 12 تا 17 کیلوگرم مناسب برای دختران و پسران قدرت ...

قیمت اولیه برای متغیر: 490,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 490,000 ﷼

پوشک شورتی بچه هاگیز سایز 6 huggies

30 عددی 15 تا 25 کیلوگرم مناسب برای دختران و پسران قدرت ...

قیمت اولیه برای متغیر: 490,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 490,000 ﷼

پوشک بچه هاگیز سایز 3 Huggiesپسرانه

50 تایی وزن: 4 تا 9 کیلوگرم

قیمت اولیه برای متغیر: 350,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 350,000 ﷼

پوشک بچه هاگیز سایز 3 Huggies دخترانه

50 تایی وزن: 4 تا 9 کیلوگرم

قیمت اولیه برای متغیر: 495,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 495,000 ﷼

پوشک بچه هاگیز سایز 4 Huggiesپسرانه

تعداد در بسته : 40 عدد
وزن : 7 تا 18 کیلوگرم

قیمت اولیه برای متغیر: 495,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 495,000 ﷼

پوشک بچه هاگیز سایز 4 Huggiesدخترانه

تعداد در بسته : 40 عدد
وزن : 7 تا 18 کیلوگرم

قیمت اولیه برای متغیر: 340,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 340,000 ﷼

پوشک بچه هاگیز سایز 4+Huggies پسرانه

تعداد در بسته : 38 عدد
وزن : 9 تا 20 کیلوگرم

قیمت اولیه برای متغیر: 340,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 340,000 ﷼

پوشک بچه هاگیز سایز 4+ Huggiesدخترانه

تعداد در بسته : 38 عدد
وزن : 9 تا 20 کیلوگرم

قیمت اولیه برای متغیر: 340,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 340,000 ﷼

پوشک بچه هاگیز سایز 3 Huggies پسرانه

تعداد در بسته : 54 عدد
وزن : 4 تا 9 کیلوگرم

قیمت اولیه برای متغیر: 495,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 495,000 ﷼

پوشک بچه هاگیز پسرانه سایز 5 Huggies

تعداد در بسته : 32 عدد
وزن : 12 تا 25 کیلوگرم

قیمت اولیه برای متغیر: 340,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 340,000 ﷼

پوشک بچه هاگیز سایز 5 Huggiesدخترانه

تعداد در بسته : 32 عدد
وزن : 12 تا 25 کیلوگرم

قیمت اولیه برای متغیر: 340,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 340,000 ﷼
صفحه1 از2