نماد اعتماد الکترونیکی

 

مولفیکس

تولید کننده:
مولفیکس molfix
نتایج 1 تا 20 از کل 27 نتیجه

پوشک مولفیکس ترکیه (Molfix) سایز ۱

مناسب برای وزن : 2 تا 5 کیلوگرم تعداد پوشک در بسته : 70 ...

قیمت اولیه برای متغیر: 370,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 370,000 ﷼

پوشک مولفیکس ترکیه (Molfix) سایز ۲

مناسب برای وزن : 3 تا 6 کیلوگرم تعداد پوشک در بسته : 78 ...

قیمت اولیه برای متغیر: 370,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 370,000 ﷼

پوشک مولفیکس ترکیه (Molfix) سایز ۳

مناسب برای وزن : 4 تا 9 کیلو گرم تعداد در بسته : 54 ...

قیمت اولیه برای متغیر: 370,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 370,000 ﷼

پوشک مولفیکس ترکیه (Molfix) سایز ۴

مناسب برای وزن : 7 تا 14 کیلو گرم تعداد در بسته : 45 ...

قیمت اولیه برای متغیر: 370,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 370,000 ﷼

پوشک مولفیکس ترکیه (Molfix) سایز +۴

مناسب برای وزن : 9 تا 16 کیلو گرم تعداد در بسته : 42 ...

قیمت اولیه برای متغیر: 370,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 370,000 ﷼

پوشک مولفیکس ترکیه (Molfix) سایز ۵

مناسب برای وزن : 11 تا 18 کیلو گرم تعداد در بسته : 36 ...

قیمت اولیه برای متغیر: 450,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 450,000 ﷼

پوشک مولفیکس ترکیه (Molfix) سایز ۶

مناسب برای وزن : بالای 15 کیلو گرم تعداد در بسته : 28 ...

قیمت اولیه برای متغیر: 370,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 370,000 ﷼

پوشک مولفیکس ایرانی سایز 3 molfix

46 عددی طرح جدید جدب بالاتر لایه های محافط ...

قیمت اولیه برای متغیر: 680,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 680,000 ﷼

پوشک مولفیکس ایرانی سایز 4 molfix

40 عددی طرح جدید جدب بالاتر لایه های محافط ...

قیمت اولیه برای متغیر: 680,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 680,000 ﷼

پوشک مولفیکس ایرانی سایز 5 molfix

34 عددی طرح جدید جدب بالاتر لایه های محافط ...

قیمت اولیه برای متغیر: 680,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 680,000 ﷼

پوشک مولفیکس ایرانی سایز 6 molfix

28 عددی طرح جدید جدب بالاتر لایه های محافط ...

قیمت اولیه برای متغیر: 680,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 680,000 ﷼

پوشک مولفیکس ایرانی سایز 1 molfix

42 عددی طرح جدید جدب بالاتر لایه های محافط ...

قیمت اولیه برای متغیر: 415,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 415,000 ﷼

پوشک مولفیکس ایرانی سایز 2 molfix

52 عددی طرح جدید جدب بالاتر لایه های محافط ...

قیمت اولیه برای متغیر: 415,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 415,000 ﷼

پوشک مولفیکس سایز 6 اونتاژ39 تایی molfix

مناسب برای وزن : بالای 15 کیلو گرم تعداد در بسته : 39 ...

قیمت اولیه برای متغیر: 1,200,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 1,200,000 ﷼

پوشک مولفیکس سایز 5 اونتاژ 48 تایی molfix

مناسب برای وزن : 11 تا 18 کیلو گرم تعداد در بسته : 48 ...

قیمت اولیه برای متغیر: 1,200,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 1,200,000 ﷼

پوشک مولفیکس سایز 4+ اونتاژ 52تایی molfix

مناسب برای وزن : 9 تا 16 کیلو گرم تعداد در بسته : 52 ...

قیمت اولیه برای متغیر: 1,200,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 1,200,000 ﷼

پوشک مولفیکس سایز 4 اونتاژ 60 تایی molfix

مناسب برای وزن : 7 تا 14 کیلو گرم تعداد در بسته : 60 ...

قیمت اولیه برای متغیر: 1,200,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 1,200,000 ﷼

پوشک مولفیکس سایز 3 اونتاژ 72 تایی molfix

مناسب برای وزن : 4 تا 9 کیلو گرم تعداد در بسته : 72 ...

قیمت اولیه برای متغیر: 1,200,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 1,200,000 ﷼

پوشک مولفیکس سایز ۳ اونتاژ ۹۰ تایی molfix

مناسب برای وزن : 4 تا 9 کیلو گرم تعداد در بسته : 90 ...

قیمت اولیه برای متغیر: 570,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 570,000 ﷼

پوشک مولفیکس سایز 4 اونتاژ 74 تایی molfix

مناسب برای وزن : 7 تا 14 کیلو گرم تعداد در بسته : 74 ...

قیمت اولیه برای متغیر: 570,000 ﷼
اصلاح کننده قیمت متغیر:
قیمت فروش : 570,000 ﷼
صفحه1 از2