نماد اعتماد الکترونیکی

 

رکسی Roxy

roxy

پودر های شستشو ی رکسی بدون ایجاد حساسیت

شوینده قوی که تمامی لکه ها را از بین برده و در لباس تغییر رنگ ایجاد نکرده و به بافت لباس آسیب نمیزند